Nu open tot 19:30.
De Wasstraat+ :
Méér wastegoed. Méér korting.

Gebruiksvoorwaarden

Deze verklaring is van belang voor eenieder die de website “dewasstraat.be” en ook de uitbatingsterreinen bezoekt.

Het beheerportaal De Wasstraat+ wordt beheerd door De Wasstraat NV, met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent, hierna 'De Wasstraat' genoemd. De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail.

Door dit portaal te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan is het niet mogelijk dit portaal te gebruiken en vragen we je de website te verlaten.

1. De inhoud van De Wasstraat+

De Wasstraat stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Toch kan De Wasstraat niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn De Wasstraat, de bedrijven die aan ons gelinkt zijn en hun directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere webpagina’s via een link op de website.

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit o.a.:

2. Externe links

Op diverse plaatsen op deze website krijg je mogelijk links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop. De Wasstraat heeft niet noodzakelijk een band met deze websites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt.

3. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten van deze website behoren toe aan De Wasstraat of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele-eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel-eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming van De Wasstraat.

Na het verkrijgen van deze toestemming mag je de informatie van de website alleen overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een deel van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © De Wasstraat. Alle rechten voorbehouden.' Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar carwash@dewasstraat.be.

4. Persoonsgegevens en privacy - Camerabeelden

Wij verwerken je persoonsgegevens en eventuele bedrijfsgegevens die je invult op deze website of ons op een andere wijze bezorgt volgens onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de verwerking van de gegevens die je ons bezorgt.

Daarnaast staan op ons bedrijf ook meerder camera’s opgesteld, zoals trouwens ook via meerdere pictogrammen wordt aangeduid. Door het betreden van het terrein word je  aldus gewezen op de aanwezigheid van deze camera’s en geeft je je goedkeuring.

Deze camera’s hebben volgende doeleinden:

Alle camerabeelden worden gemaakt en bewaard in overeenstemming met de Camerawet van 25 mei 2018. Op de website van besafe.be kan u alle informatie vinden over deze Camerawet en je rechten in dit verband.

Indien je vragen hebt over de verwerking van de persoonsgegevens en de camerabeelden kan je terecht bij De Wasstraat nv of contacteer Brecht Scheys op 016 239 239 of via e-mail: privacy@dewasstraat.be

5. Online betalingen

Voor het online opwaarderen van je wastegoed (via CleanCard en/of nummerplaatherkenning) maken we gebruik van een veilige betaalprovider namelijk Adyen. Meer informatie over de technische beveiliging en de verwerking van je gegevens kan je hier vinden.

Zowel aankoop van wastegoed online of via onze kassa’s zijn niet recupereerbaar.

Hoe onze betaalprovider Adyen met jouw data omgaat kan je lezen in hun Standard Contractual Clauses. De Wasstraat NV is de data-eigenaar.

6. Vragen en klachten

De Wasstraat wil dat je bezoek aan onze diensten offline én online vlekkeloos verloopt. Heb je een vraag of een klacht over deze website of onze installaties? Neem dan zeker contact op via klantendienst@dewasstraat.be of schrijf een brief naar De Wasstraat, Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent.

7. Account: aanpassen, beheren, verwijderen

Je kan je account eenvoudig beheren in de webomgeving van De Wasstraat door in te loggen op De Wasstraat+

Het is mogelijk om je account te laten beheren door iemand anders. Bijvoorbeeld je werkgever. De persoon die je toestaat om je account te beheren, heeft de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens aan te passen.

Je dient dit echter eerst goed te keuren nadat iemand je heeft uitgenodigd om hem of haar te aanvaarden als beheerder. We herinneren je er op dat moment ook nog eens duidelijk aan.

Wens je dat we je De Wasstraat+ account volledig verwijderen? Dat kan op simpel verzoek naar klantendienst@dewasstraat.be

8. Ter aanvulling

De Wasstraat heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving. De correcte versie is steeds op de website terug te vinden. Als je geregistreerd bent bij ons, brengen we je ook op de hoogte via een mail met een korte opsomming van de wijzigingen.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leuven.