Nu gesloten. Straks open van 10:00 tot 16:00. winter

Algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Recentste update privacyverklaring: 20 mei 2018.

Deze website wordt beheerd door De Wasstraat NV, met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent, hierna 'De Wasstraat' genoemd. De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail.

Door deze website te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we je de website te verlaten.

1. De inhoud van de website

De Wasstraat stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Toch kan De Wasstraat niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn De Wasstraat, de bedrijven die aan ons gelinkt zijn en hun directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere webpagina’s via een link op de website.

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit o.a.:

2. Externe links

Op diverse plaatsen op deze website krijg je mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop. De Wasstraat heeft niet noodzakelijk een band met deze websites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt.

3. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten van deze website behoren toe aan De Wasstraat of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele-eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel-eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming van De Wasstraat.

Na het verkrijgen van deze toestemming mag u de informatie van de website alleen overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een deel van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © De Wasstraat. Alle rechten voorbehouden.' Twijfel je of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar carwash@dewasstraat.be.

4. Persoonsgegevens en privacy

Sta je op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die je ons bezorgt.

5. Vragen en klachten

De Wasstraat wil dat je bezoek aan onze website vlekkeloos verloopt. Heb je een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via carwash@dewasstraat.be of schrijf een brief naar De Wasstraat, Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent.

6. Ter aanvulling:

De Wasstraat heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leuven.